Chương trình đại lý

Hổ Bông - Shop quà tặng Đẹp và Độc - chương trình đại lý hoàn toàn miễn phí và cho phép thành viên nhận hoa hồng khi đặt liên kết hoặc liên kết trang web quảng cáo sản phẩm nào đó. Bất kì giao dịch mua sản phẩm phát sinh từ liên kết sẽ nhận được phần trăm hoa hồng từ Hổ Bông - Shop quà tặng Đẹp và Độc. Tỉ lệ hoa hồng hiện tại là 5%.

Vui lòng xem trang FAQs để xem chính sách đại lý & điều khoản.

Top